Sign in

OR

Forgot password?
Sign up New Account

About english battle

English battle là một game trí tuệ online. Khi chơi bạn sẽ được thi đấu tiếng anh với người khác, đồng thời khi thắng bạn sẽ được điểm. Càng nhiều điểm bạn càng có cơ hội vào bảng xếp hạng, hoặc bạn có thể dùng số điểm này đổi ra magot (tiền tệ ảo trong HotaVN - learn), và dùng nó để mua đồ.

  • Khi chơi, kèm theo việc học.
  • Áp dụng realtime nhanh chóng chân thực
  • Hàng nghìn câu hỏi cho mỗi cuộc chơi
  • Chơi cùng bạn bè đua rank thế giới!

Follow english battle

Theo giõi, cập nhật tin tức: