Share tài liệu[English Corner] Science about animals ~ Life cycle of a butterfly ( Vòng đời của bướm )

Được viết bởi: Bubbles


Hi ! Xin chào các bạn, hôm nay là thứ 2 đầu tuần rồi , uhmm... và dĩ nhiên là thứ 2 thì sẽ có nhiều sự kiện trong ngày ~ Topic đầu tiên của Bubs xin mở đầu về chủ đề : ~ Khoa học - vòng đời của bướm -Bằng Tiếng Anh các bạn nhé ! Nào ... còn chần chừ gì mà không bắt đầu ? Let's goo~!

Okay, here is the video , watch with me =DD

Được rùi, bây giờ Bubs sẽ vietsub vid nha (có vài chỗ vid ghi sai mình sẽ sửa khác :D) ~ chỗ nào hong hỉu thì xem nè ~ Bạn nèo lừi qué bật subtile :DD
A butterfly lays eggs on the leaves of a plant.-Một con bướm đẻ trứng trên lá của cây.
These eggs hatch and young ones called larvae or caterpillars come out of the eggs. - Những quả trứng nở và những con non được gọi là ấu trùng hoặc sâu bướm ra khỏi trứng.
The caterpillar first feeds on the egg shell from which it is born- Đầu tiên sâu bướm ăn vỏ trứng mà nó được sinh ra
The caterpillar starts feeding on the leaves and starts to grow.- sâu bướm bắt đầu ăn những chiếc lá và bắt đầu phát triển
It sheds its skin several times so that it can grow. - Nó thường xẻ da nhiều lần để có thể phát triển.
It then forms a protective layer around itself , this stage is called chrysalis ( or pupa )- Sau đó nó tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh chính nó , giai đoạn này được gọi là nhộng.
The caterpillar remains motionless in the cocoon - Sâu bướm bất động trong kén.
Inside the cocoon, the caterpillar undergoes a series of changes.- Trong cái kén, sâu bướm trải qua hàng loạt sự thay đổi.
After about 15 days, a beautiful adult butterfly emerges out of the cocoon. - sau khoảng 15 ngày , một chú bướm trưởng thành xinh đẹp xuất hiện bên ngoài kén
When the butterfly comes out, its wings are small and wet - Khi bướm bay ra, đôi cánh của nó nhỏ và ướt.
The butterfly pumps fluids into its wings to make them strong and to expand -Chú bướm bơm chất lỏng vào cánh để làm chúng khỏe và để chúng rộng ra.
After a few hours, the wings become strong enough and the butterfly is able to fly - Sau một vài giờ , đôi cánh của nó trở nên đủ mạnh mẽ và bướm có thể bay được.
These series of changes in the life cycle of a butterfly is called metamorphosis. - Những sự thay đổi trong vòng đời của bướm được gọi là sự biến hình.
Source : Internet
Nhấn vào đây để xem chi tiết :D

Được rùi ~ bây giờ ~ chưa hết topic đâu nha :D Còn nữa ~ Nào ~ làm bài tập thoy~ ( Nói nhỏ nè, có mags í nha :D Phần này dành cho những ai nãy giờ chú ý thì sẽ có nhiều mags lắm :3 hì hì .... nhấp vào link dưới để tham gia ngay nhé mọi người !
click me :3

Posted on June 10, 2019 11:17:01 AM


11
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.