Anh - ViệtEvangelion - "Cruel Angel's Thesis" | ENGLISH + vietsub ver

Được viết bởi: Hust IT1
Evangelion - "Cruel Angel's Thesis"


English sub + vietsub (chưa hoàn thiện)


Cruel Angels' Thesis (Neon Genesis Evangelion)
Vocals & Lyrics: AmaLee (LeeandLie)

Like an angel with cruel and merciless intent / Giống như một thiên thần với ý định độc ác và tàn nhẫn
Go forth, young boy, and you’ll become a legend / Tiếp tục đi, chàng trai trẻ và cậu sẽ trở thành một huyền thoại

In time, this blue of the sky / Trong thời gian, màu xanh của bầu trời
Will reach out to knock on the door to your heart / Sẽ vươn ra để gõ cửa trái tim bạn
You’re looking at me / Bạn đang nhìn tôi
Make it all that you see / Làm tất cả mà bạn thấy

Content and we’re merely smiling / Bằng lòng và chúng tôi đơn giản chỉ đang mỉm cười

Once more, the touch you long for / Một lần nữa, cảm giác bạn mong mỏi
Consumes you in yearning to find that embrace / Hao mòn trong khi bạn đang mong mỏi tìm lại cái ôm đó
You’re unaware though / Bạn không biết mặc dù
Now to what fate will sow / Bây giờ định mệnh sẽ gieo rắc
Temptation implores you to know / Cám dỗ cầu khẩn cho bạn biết

Someday you’ll notice – I pray that you’ll realize / Một ngày nào đó bạn sẽ chú ý - Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ nhận ra
These wings on your back aren’t a dream / Đôi cánh trên lưng bạn không phải là một giấc mơ
At last, you’ll have all you need to escape to / Cuối cùng, bạn sẽ có tất cả những gì bạn cần để trốn thoát
The world where you’ll finally be free / Thế giới nơi bạn cuối cùng sẽ được tự do

This was all a Cruel Angel’s Thesis from the start / Tất cả là một kế hoạch của Thiên thần tàn ác ngay từ đầu
Brought to life, out window now it’s taking flight / Mang lại cho cuộc sống, ngoài cửa sổ bây giờ nó đang lấy một lối thoạt
Scorching pathos if you betray your memory / Bệnh hoạn nếu bạn phản bội trí nhớ
Follow this deviant-divine philosophy / Theo triết lý lệch lạc-thần thánh này

Shining more than these stars that bathe the galaxy / Tỏa sáng hơn những ngôi sao tắm cho thiên hà
Go forth, young boy, and you’ll become a legend / Tiếp tục đi, chàng trai trẻ và bạn sẽ trở thành một huyền thoại

With grace, and in my embrace / Với ân sủng, và trong vòng tay của tôi
You fall deep into sleep, so tempted to stay / Bạn chìm sâu vào giấc ngủ, rất muốn ở lại
In the morning that falls, / Buổi sáng rơi,
You alone will be called / Một mình bạn sẽ được gọi
By message from the realm of dreams / Bằng tin nhắn từ cõi mơ

Moonlight reflects in your sight / Ánh trăng phản chiếu trong tầm mắt của bạn
The night that surrounds you invites radiance / Đêm bao quanh bạn mời rạng rỡ
And it’s all in goodwill / Và tất cả đều có thiện chí
But if time could stand still / Nhưng nếu thời gian có thể đứng yên
This moment, I’d freeze it in place / Khoảnh khắc này, tôi đã đóng băng nó tại chỗ

If there is meaning in two people meeting, / Nếu có ý nghĩa trong cuộc gặp gỡ hai người,
Then maybe we’re doing this right / Sau đó, có lẽ chúng tôi làm điều này đúng
Within this trial, that might be the bible - / Trong thử nghiệm này, đó có thể là kinh thánh -
The way that we’ll both reach the light / Cách mà cả hai chúng ta đều chạm được ánh sáng


This was all a Cruel Angel’s Thesis from the start / Tất cả là một kế hoạch thiên thần tà ác ngay từ đầu
It is time, for the sorrow in us to arise / Đã đến lúc, nỗi buồn trong chúng ta trỗi dậy
You held tightly to all that’s left and tangible / Bạn giữ chặt tất cả những gì còn lại và hữu hình
Stuck between both the dream world and the actual / Bị mắc kẹt giữa cả thế giới giấc mơ và thực tế
You out-shine any mortal who has walked the Earth / Bạn tỏa sáng bất kỳ người phàm nào đã đi trên Trái đất
Go forth, young boy, and you’ll become a legend / Tiếp tục đi, chàng trai trẻ và bạn sẽ trở thành một huyền thoại

People who weave love, create without knowing, / Người dệt tình yêu, sáng tạo mà không biết,
And carve a path through history / Và khắc một con đường xuyên qua lịch sử
Though I’ll take a stand / Mặc dù tôi sẽ đứng lên
I’m still only human / Tôi vẫn chỉ là con người
The goddess you need can (not) be me / Nữ thần bạn cần có thể (không) là tôi

This was all a Cruel Angel’s Thesis from the start / Tất cả là một kế hoạch của Thiên thần tàn ác ngay từ đầu
Brought to life, out window now it’s taking flight / Mang lại cho cuộc sống, ngoài cửa sổ bây giờ nó đang lấy một lối thoạt
Scorching pathos if you betray your memory / Bệnh hoạn nếu bạn phản bội trí nhớ
Follow this deviant-divine philosophy / Theo triết lý lệch lạc-thần thánh này

Shining more than these stars that bathe the galaxy / Tỏa sáng hơn những ngôi sao tắm cho thiên hà
Go forth, young boy, and you’ll become a legend / Tiếp tục đi, chàng trai trẻ và bạn sẽ trở thành một huyền thoại

Posted on July 29, 2019 11:52:58 AM


9
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.