Anh - Việt[Event tháng 6] Triệu phú Magot

Được viết bởi: Chanyeol


Để khuyến khích các bạn chơi ALTP, thì trong tháng 6 này, mình sẽ mở event Triệu phú Magot, giúp cho các bạn vừa có thể có thêm kiến thức, vừa rinh thật nhiều magot! Sau đây là rule:

Cứ trả lời được 5 câu hỏi, bạn sẽ có 3 phiếu. Và với mỗi phiếu, bạn có thể đổi ra các phần thưởng như sau:

5 phiếu = 10 magot


12 phiếu = 23 magot


17 phiếu = 30 magot


20 phiếu = 50 magot


25 phiếu = 80 magot


Event sẽ được mở tới hết tháng 6!

Posted on May 23, 2018 04:38:30 PM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.