Spam
Fill the blanks

Được viết bởi: Mèo Lười =)


Mk sẽ ra đề các bạn cứ cmt đi nha mỗi lần bn trl đúng đc 10đ sau 20 câu hỏi mik sẽ tổng kết lại

200đ: 20 magots
100đ : 10 magots
90đ : 9 magots

P/S mik ko nhiều lingots nha

Posted on August 09, 2018 10:18:09 PM


2
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.