Anh - Việt[FUNNY IMAGES] Học tiếng Anh không khó!!!!!

Được viết bởi: Nhõng nhẽo


Hê lô. Hôm nay _Jungkook sẽ mang đến cho tất cả các anh chị em chùm ảnh vui:Học tiếng anh không khó.Không luyên thuyên nữa,vào vấn đề thoi!!!Ngực bỏ đi để lại một bức tường.SOÁI CA đi SOÁI CAR.Ai mua thịt 'HELL' không???...Cần bình tĩnh nhớ uống nước CLAMSâu sắcNôn naoHàng hóa chạy show thì gọi là gì?Show tất cả để mọi người "saw" tất cả...Đẹp trai á!!!!!??An tâmCho tôi xin Bat Cơm nào!!Bắc Kinh có chỗ "Parking"Sữa ông Thor sản xuất tại Mỹ Thor...

link
-THE END

Posted on August 04, 2018 03:12:23 PM


10
10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.