Giải trí[Game_Open] Đua Exp - Đăng kí

Được viết bởi: Anne Hoang


À nhon mina !!! Hơm nay lên HotaVN mà chán qué (hong biết làm zì) nên mở đua Exp chơi cho zui ha ~

- Đua Exp thì chỉ có cày và ... cày nên hong có zì pải nói thêm haa ...

Gii thưng

- Hạng Nhất: 300 magot (điều kiện: trên 3k Exp)
- Hạng Nhì: 200 magot (điều kiện: trên 2k Exp)
- Hạng Ba: 100 magot (điều kiện: trên 1k Exp)
- Khuyến khích: 50 magot

Bonus:

- Cày 2k Exp = 50 magot
- Cày 5k Exp = 100 magot
- Cày 10k Exp = 200 magot

Danh sách :
- -...Rosabella...- (me :D): khoá Tiếng Anh - Exp hiện tại: 52774 ; khoá HTML - Exp hiện tại: 4878 ; khoá 3000 từ TA - Exp hiện tại: 460
- Kem: khoá Tiếng Anh - Exp hiện tại: 15616 ; khoá Tiếng Nhật - Exp hiện tại: 3064
- Bubs (Bắp :3): khoá Tiếng Anh - Exp hiện tại: 118170 ; khoá 3000 từ TA - Exp hiện tại: 6322
- Pé Wen (Kina): khoá Tiếng Anh - Exp hiện tại: 5494
- Tiến: khoá Tiếng Anh - Exp hiện tại: 5010
- Sơn (kẻ thù truyền kíp :D): khoá Tiếng Anh - Exp hiện tại: 35458
- Pạn Tú: khoá Tiếng Anh - Exp hiện tại: 1014
- ...
Ai muốn tham gia thì comment khoá muốn đua + Exp hiện tại của khoá đó :D (Đua tối đa 4 khoá)


...À suýt quên...
Đua đến hết ngày 13/5 lun nha (ngày 14/5 mình tổng kết) ~

Hớt òi nha ~~ Have a nice day !!!

Posted on May 07, 2019 04:29:36 PM


10
36
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.