Hỏi đápGiải Địa Lí có thưởng

Được viết bởi: ✰Đạt•Nek✰


5 MAGOT 1 CÂU
Câu 1: Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc Đài Loan Ấn Độ Nepal Lào Singapore sắp xếp các quốc gia trên vào các nhóm nước phát triển toàn diện nước nông nghiệp mới nước đang phát triển nhưng có tốc độ công nghiệp hóa nước đang phát triển nền kinh tế chủ yếu và sản xuất nông nghiệp

Câu 2: dựa vào bảng số liệu 7.2 (SGK trang 22) cho biết:
+ nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất so với nước thấp nhất chênh nhau bao nhiêu lần
+tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp trong cơ cấu GDP của các nước có thu nhập cao các nước có thu nhập thấp ở chỗ nào
+ Nhận xét về mối quan hệ giữa tỷ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP d với GDP theo đầu người của nước Nhật Bản và Hàn Quốc

Câu 3: Em hãy nêu thành tựu về sản xuất nông nghiệp những nước châu Á. Vì sao cây lúa nước được trồng nhiều ở đâu của châu Á ?vì sao?

Câu 4: Nguồn tài nguyên quan trọng nhất khu vực Đông Nam Á là gì? Đâu là thế mạnh phát triển nguồn kinh tế nào? Nêu một số khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội trong khu vực

Câu 5: Trình bày đặc điểm về kinh tế của Ấn Độ?

Câu 6: khu vực Đông Nam Á bao gồm những bộ phận nào? Nêu sự khác nhau về địa hình giữa phần phía tây đất liền Đông Á.

Câu 7: khí hậu cảnh quan ở vùng phía Đông đất liền ở hải đảo so với phía tây của khu vực Đông Á nhau như thế nào?

Câu 8: Các ngành công nghiệp thế giới của Nhật Bản là những ngành nào?

Câu 9: Em hãy nêu những thành tựu quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc những năm gần đây.

Câu 10: Dựa vào bảng số liệu 13.2 (SGK trang 44)
a/cho biết tình hình xuất nhập khẩu của một số nước Đông Á
b/ tính cán cân xuất nhập khẩu của các nước
c/ cho biết nước nào có giá trị sản xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong ba nước đó.

GIÚP MIK VỚI! MAI MIK PHẢI NỘP ĐỀ CƯƠNG RÙI :((

Posted on December 12, 2019 09:30:35 PM


8
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.