Anh - Việt
Giải thích máy tính lượng tử – Limits of Human Technology

Được viết bởi: ✰Like a boss✰


Posted on August 04, 2018 11:23:03 AM


4
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.