Hỏi đápGiải toán có thưởng :3

Được viết bởi: Daniel


Cho phương trình: x^2 - 2x + 3m = 0. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 khác 0 thỏa mãn x1^2 + x2^2 = 20
200 magots cho ai giải được :D
Trích đề thi vào 10 trường THPT chuyên HVT :D
Ngoài lề : Tui lười lắm rồi :3 Truyện KĐC sẽ dừng một thời gian :D

Posted on August 02, 2019 10:01:27 PM


9
456
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.