Anh - ViệtGiáo dục trong thời kì công nghệ kĩ thuật

Được viết bởi: Hust IT1


1. "Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most important" ― Bill Gates

2. "Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn." ― Steve Jobs

3. "Education has the power to unlock potential and improve lives all across the globe. That’s why entrepreneurs are trying to solve a complex problem: How can you get great, innovative education and learning opportunities into the hands of more people so that all can benefit from them? We’re excited to partner with BYJU's, an innovative company that leverages technology to provide many more families with engaging personalized learning experiences that, too often, only the lucky few are able to access." ― Chan Zuckerberg Initiative

4. "Everybody gets so much information all day long that they lose their common sense" ― Gertrude Stein

5. “Little girls think it's necessary to put all their business on MySpace and Facebook, and I think it's a shame...I'm all about mystery.” ― Stevie Nicks

6. “When it comes to eLearning, content means everything. If eLearning content is not masterfully designed, all the rest will just go down the drain.” ― Christopher Pappas

7. "Let's teach for mastery — not test scores" — Sal Khan

8. "We're building tools that 'superpower' teachers to enable them to become more efficient and more effective at personalizing children's learning and meeting their individual needs, respecting their developmental progress and communicating with their parents," ― Max Ventilla (AltSchool)

9. “Technology also addresses the necessity to cover a wide range of content in a short length of time by minimizing the need to take each step of the curriculum at a slow enough pace to teach the slowest learners in a single, teacher-directed way.” ― Peggy Grant

10. "There are about 1,000 students spending an average of 30 minutes to 60 minutes for each visit on our CEP Timeline learning system every day. Approximately 30% of users spend less time to participate in the lessons (It's hard for them to complete all seven lessons there). The remaining majority of users access the site from the social networking sites (Facebook, Youtube...) or search tools (Google, Bing ..). They seem not be able to fully understand the features of this program and exit the platform within 1 minute." ― Ce Phan

1. "Khoa học công nghệ chỉ là một công cụ. Xét về khía cạnh làm sao để các em học sinh có thể hoạt động chung với nhau và thúc đẩy tinh thần học tập của chúng thì một thầy giáo là điều quan trọng nhất"― Bill Gates

2."Kỹ nghệ dạy khôn cho máy tính và phần mềm vẫn chưa được khai phá và nó sẽ cách mạng hóa cách chúng ta học tập" ― Steve Jobs

3." Giáo dục mang tới sức mạnh để mở ra chìa khóa tiềm năng của con người và cải thiện cuộc sống của chúng ta trên toàn cầu. Đó là lý do tại sao các doanh nghiệp đang các cố gắng giải quyết các vấn đề phức tạp. Làm thế nào để bạn có được nền giáo dục cải tiến và cơ hội học tập trong tầm tay và có nhiều người hơn được hưởng lợi từ những nền giáo dục ấy? Chúng tôi rất vui mừng khi trở thành đối tác của BYJU's, một công ty sáng tạo đã sử dụng công nghệ để cung cấp chương trình học tập mang tính cá nhân cho nhiều gia đình hơn có thể trải nghiệm với nó, mang tới cơ hội tiếp xúc với giáo dục nhiều hơn là trước đây." ― Chan Zuckerberg Initiative

4."Mọi người tiếp nhận quá nhiều thông tin trong cả ngày đến nỗi họ đánh mất đi cảm giác thông thường của họ cho một điều gì đó" ― Gertrude Stein

5."'Trẻ trâu' thì nghĩ rằng đưa tất cả mọi thứ trong cuộc đời của họ lên Myspace và Facebook là điều cần thiết, và tôi nghĩ đó là điều xấu hổ ... Những thứ thuộc về tôi phải là những điều bí ẩn" ― Stevie Nicks

6."Khi nói đến học eLearning (học trực tuyến), nội dung sẽ quyết định mọi thứ. Nếu nội dung của eLearning không được biên soạn một cách đầy đủ, thì tất cả sẽ đổ sông đổ biển hết" ― Christopher Pappas

7."Giáo dục để làm chủ tri thức chứ không phải chỉ vì điểm số" — Sal Khan

8."Chúng tôi đang xây dựng các công cụ hỗ trợ một cách tốt nhất cho các giáo viên, để giúp họ làm việc hiệu quả hơn và đạt năng suất cao hơn trong việc cá thể hóa việc học tập của trẻ em và đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ, tôn trọng tiến trình phát triển của những trẻ em này và giao tiếp với cha mẹ của họ," - Max Ventilla (AltSchool)

9."Công nghệ cũng cho thấy sự cần thiết để có thể trình bày một nội dung bài giảng lớn trong khoảng thời gian ngắn bằng cách giảm thiểu những bước chuyển trong một chương trình dạy học với tốc độ chậm vừa đủ để dạy cho những học viên yếu nhất theo từng trường hợp, giáo viên tập trung cho từng trường hợp một" ― Peggy Grant

10."Có khoảng 1000 người học mỗi ngày dành ra trung bình từ 30 phút tới 60 phút cho mỗi lần học trên hệ thống học tiếng Anh CEP Timeline. Có khoảng 30% người dùng dành ít hơn thời gian để tham gia vào các bài học và khó lòng hoàn thành cả 7 bài học được Ce Phan biên soạn từ dễ tới khó. Phần đông người dùng còn lại tiếp cận từ Google hoặc mạng xã hội Facebook thì dường như chưa hiểu điểm đặc sắc của chương trình này và thường thoát trang trong vòng khoảng 1 phút."― Ce Phan

Theo : !Cep

Posted on October 03, 2016 08:07:25 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.