Anh - ViệtGiáo dục và sự tỉnh táo - Education and sanity

Được viết bởi: Hust IT1


Giáo dục được ưu tiên ở mức cao đó là các công cụ quan trọng cần để tồn tại trong xã hội mà thường bị sao nhãng.
Education is prioritized on such a huge level that important tools needed to survive in the society are often ignored.Chúng ta đã được nuôi dưỡng trong một môi trường mà chúng ta tin rằng giáo dục là cần thiết và là con đường mang đến cuộc sống thành công. Chúng ta đã nghe những câu nói theo tiếng Urdu như "Parhoge likhoge banoge nawab, kheloge kudo ge banoge kharab", "Parho takay baray aadmi ban sako" liên quan đến việc nghiên cứu tất cả cuộc sống và những đứa trẻ thường nghĩ về nó thật là nhàm chán vì có vẻ như giáo dục thực sự quan trọng. Trẻ em và người lớn đều tin rằng giáo dục quan trọng đến mức không có gì khác xen vào được và trong một số trường hợp thậm chí không phải là cuộc sống của riêng bạn.

Trong khi nhiều người có thể có quan điểm rằng giáo dục thực sự quan trọng nhất trên mọi thứ và mọi khía cạnh khác thậm chí nó là trò tiêu khiển quan trọng hay yêu thích là thứ phụ mà chỉ có thể thấy sau khi giáo dục hoặc đạt được thành công sau đó, nhưng tôi có xu hướng không đồng tình, giáo dục thường bị nhầm lẫn với việc đạt được kiến ​​thức hoặc thậm chí có thể đạt được một bằng cấp nào đó. Đối với tôi, giáo dục không quan trọng như cách mọi người nghĩ về nó, hiểu được kiến ​​thức là một mặt khác.

Tầm quan trọng của giáo dục đã được áp đặt lên nhiều người thông qua các thể chế khác nhau của xã hội như các tổ chức giáo dục và thậm chí cả cha mẹ. Suy nghĩ này có thể được tìm thấy ngay cả những điều nhỏ nhất ví dụ như hầu hết mọi người có thể nhớ lại lúc còn ở trường, đó là một thực tế phổ biến trong số các giáo viên đưa ra trò chơi, thể dục hoặc một khoảng thời gian rảnh để hoàn thành giáo trình của họ. Trong khi các giáo viên có thể có suy nghĩ làm điều đó là vì lợi ích của học sinh, nhưng sự thật là nó được thực hiện chỉ để tóm gọn mọi thứ một cách nhanh chóng. Nếu các trường học thực sự quan tâm đến lợi ích của sinh viên thì họ sẽ thực hiện ngược lại các quy tắc để làm điều đó bởi vì trường không cho sinh viên thời gian để thư giãn mà thay vào đó hầu hết các trường học giờ đây chỉ là một doanh nghiệp kiếm tiền, là nơi lắp đặt thông tin vào trong bộ não của sinh viên mà họ thậm chí không có đủ thời gian để xử lý.

Một vấn đề khác là các trung tâm giảng dạy. Đó là một vấn đề nếu một đứa trẻ không đi học và đang theo học một trung tâm giảng dạy nhưng quan điểm lãng phí tiền bạc ở một trường học là gì nếu bạn định gửi con bạn đến một trung tâm giảng dạy không có hệ thống? Thậm chí lấy cớ là con bạn yếu ở môn nào đó không phải là môn bắt buộc, phải chăng không phải là do thiếu năng lực của nhà trường và giáo viên hay cha mẹ của họ ngay từ đầu nếu đứa trẻ yếu trong một môn học nào đó?

Không chỉ vậy mà trong khi hầu hết các bậc cha mẹ, giáo viên và trường học chú trọng đến việc học tập, họ rất hiếm khi hoặc không bao giờ cân nhắc những thứ như thể thao hay nghệ thuật. Quan niệm sai lầm của họ là những môn đó đơn giản là vô dụng và có thể được thực hiện sau này hoặc là một thứ gì đó bổ sung mà không cần nhiều thời gian. Thời gian của một người hoàn toàn được ưu tiên cho việc học tập nghiên cứu mà không có thời gian để làm bất cứ điều gì khác.

Giáo dục được ưu tiên ở mức cao đó là các công cụ quan trọng cần để tồn tại trong xã hội mà thường bị sao nhãng như cách thanh toán hóa đơn, cách nấu ăn, cách mua nhà hoặc cách lái xe. Một sự không đồng tình với điều này có thể là nếu không có sự giáo dục bạn có thể thậm chí không biết được điều này nhưng điều này là một công thức vật lý sẽ không giúp bạn giải quyết những vấn đề; ai đó phải dạy bạn về điều này. Không phải ai cũng sẽ học hỏi được từ hướng dẫn của YouTube.

Rồi nảy sinh một vấn đề khác; câu hỏi bạn đang học gì? Nếu bạn không làm về y tế hoặc kỹ sư, kiến thức của bạn không có hiệu lực. Đúng là mọi người đã dần trở nên chấp nhận đối với các ngành khác ngày nay nhưng quan niệm không quan tâm đến các ngành khác vẫn tồn tại ngày nay và đáng tiếc là khá phổ biến. Mọi người cần phải nhận ra rằng mỗi người đều khác nhau và tất cả họ đều có năng lực và sự thiếu sót, nhưng không may là xã hội có xu hướng tập trung vào điều thứ hai như thể những điều sai sót của họ là thứ duy nhất mà xã hội đánh giá ở một con người.

Giáo dục chính quy và đạt được kiến thức là cần thiết. Nó không phải là một cái gì đó được thực hiện để mang lại ấn tượng trong xã hội mà để có được một con đường thành công cho bản thân của một người. Áp đặt mọi người vào việc học một mặt là để trở thành một người tốt hơn trong xã hội, mặt khác việc áp đặt là không đúng và làm nản lòng. Nên có một thời gian nhất định cho việc học tập với những khoảng thời gian giải lao giữa giờ. Đây là điều mà các phụ huynh, giáo viên và trường học cần phải thấy rõ. Việc sắp xếp 4 tiết học có một thời gian giải lao sau bốn tiết học khác là không tốt và không có hỗ trợ được gì. Cần phải có một cách tiếp cận cởi mở hơn và tự do hơn đối với giáo dục cùng với việc tập trung vào những thứ quan trọng khác. Chỉ khi đó mỗi người và xã hội nói chung sẽ ở trên con đường dẫn đến sự thành công.

Tiếng anh


We have been raised in an environment where we are made to believe that education is essential and the path to a successful life. We have heard Urdu sentences like “Parhoge likhoge banoge nawab, kheloge kudo ge banoge kharab”, “Parho takay baray aadmi ban sako” with regards to study all our lives and children often think of it as boring as it may seem education is indeed important. Children and adults alike believe that education is so important to the point that nothing else is supposed to come in between and in some cases not even your own life.

While many people might be of the view that education does indeed come first above everything else and every other aspect even if it is important or a favorite pastime is something secondary which can only come after education or be successfully achieved after it, but I tend to disagree, education has often been confused with gaining knowledge or perhaps even gaining some degree. For me education is not important as people think it is, gaining knowledge on the other hand is.

The importance of education has been pressurised upon people through different institutions of society like educational institutions and even parents. This mindset can be traced to even the smallest of things for example most people might remember that back in school, it was a common practice among teachers to take games, P.E. or a free period in order to complete their syllabus. While teachers might have been of the view that it was for the benefit of the students, the truth is it was done in order to just wrap up things quickly. If schools were really concerned about the benefit of the students, they would have made it against the rules to do such a thing because it doesn’t give students the time to relax but instead most schools are now just a money-making business that puts up information in brains of students for which they don’t even get enough time to process.

Another issue is that of tuition centers. It’s one thing if a child doesn’t go to school and is attending a tuition centre but what is the point of wasting your money on a school if you’re going to send your child to a tuition centre anyway? Even the excuse that your child is weak in a certain subject is not a valid one because isn’t it the incompetence of the school and teachers or their parents in the first place if the child is weak in a certain subject?

Not only that but while most parents, teachers and schools emphasise on studies, they either very rarely or never take into consideration things like sports or arts. Their misconception is that those are things that are simply useless and can be done at a later time or is something extra that does not need any time at all. The person’s time is fully prioritised on studying that they do not have the time to do anything else.

Education is prioritized on such a huge level that important tools needed to survive in the society are often ignored such as how to pay your bills, how to cook, how to buy a house or how to drive. A disagreement to this might be that without education you might not able to even know this but the thing is a formula in physics is not going to help you solve these problems; someone has to educate you on this stuff. Not everyone is going to learn from YouTube tutorials.

Then there comes another problem; the question what are you studying? If you’re not doing medical or engineering, your education is invalid. It is true that people have become more acceptable towards other disciplines today but the mindset which disregards other disciplines still exists today and is unfortunately pretty common. People need to realise that every person is different and they all have their qualities and flaws, but the society unfortunately tends to focus on the latter as if their flaws are the only things they see in a person.

Formal education and gaining knowledge is necessary. It is not something that should be done to impress the society but to have a successful path for one’s self. Pressurising people on studying in order to become a better person in a society on the other hand is wrong and should be discouraged. There should be a certain time for studying with breaks in between. This is something that should be realised by parents, teachers and schools. Having four periods with one break followed by another four periods is unhealthy and helping none. There needs to be a more open and liberal approach to education with a focus on other important things as well. Only then will the person and the society in general be on the path to successful road.

Source: The Nation News
Dịch bởi: thuyloan95

Posted on June 28, 2018 08:55:26 AM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.