Hỏi đápGiúp với mai mik kt rùi

Được viết bởi: ✰Đạt•Nek✰


C1: Hãy nêu vị trí địa lí, kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu?

C2: Khí hậu châu Á có sự phân đa dạng như thế nào? Giải thích nguyên nhân.

C3:Trình bày đặc điểm của sự phân bố của hai kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu á

C4: trình bày đặc điểm sông ngòi ở các khu vực của châu Á và giải thích chế độ nước sông ở mỗi khu vực

C5: Nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á đối với đời sống và sản xuất con người

Posted on October 07, 2019 08:28:49 PM


11
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.