Truyện[Góc âm nhạc] Bàn luận về nhạc USUK

Được viết bởi: Chanyeol


Đây là bài post để các bạn fan USUK có thể tham gia thảo luận, kêu gọi,... về nhạc USUK. Tuyệt đối không lập thêm bài khác về idol, ném đá, chỉ trích,... về USUK.

Posted on August 28, 2018 08:38:54 PM


11
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.