Hỏi đápHelp me~ (Cần nhanh) :))

Được viết bởi: Kẹo ARMY•하린


Toán hình lớp 6 ạ, mng làm chi tiết vào ạ, từng bước một rồi mới ra kết quả nka :) Làm càng sớm càng tốt hem. Phần thưởng là 150 mags nhé <3

Bài 1 (Vẽ hình minh họa) : Cho điểm A nằm giữa 2 điểm B và C, điểm D thuộc tia AC và không trùng A, điểm E nằm ngoài đường thẳng BC. Trong 3 tia EA, EB, ED tia nào nằm giữa hai tia còn lại

Bài 2 (Vẽ hình minh họa) : Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A. Biết rằng góc MAQ = 80 độ. Tính góc MAP và góc PAN.

Bài 3 (Vẽ hình minh họa) : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho góc xOy = 60 độ, góc xOz = 120 độ
a) Chứng minh rằng Oy là tia phân giác của góc xOz
b) Gọi Ot là tia đối của tia Ox. Chứng minh rằng Oz là tia phân giác của góc yOt

Posted on June 03, 2020 09:36:04 PM


5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.