Hỏi đápHELP ME PLEASE

Được viết bởi: HotaVN


Tìm x thuộc N, biết
a, (19x + 2 . 5^2) : 14 = (13 - 8)^2 - 4^2
b, (x - 2017) (x - 2018) = 0
c, x - 9 chia hết cho x + 1
d, 133; 80; 170 chia cho x dư lần lượt là 13; 8; 2

Posted on October 16, 2019 12:35:20 PM


11
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.