Hỏi đápHép mii :v

Được viết bởi: ​ ​


Hoàn thành bảng sau:


Các sông chínhKhu vực phân bốĐồng bằng chảy qua
Sông Ô-bi, sông I-ê-nit-xây......
Sông Hoàng Hà, sông Trường Giang......
Sông Ấn, sông Hằng......
Sông Ti-grơ, sông Ơ-phrat......
Sông Xưa Đa-ri-a và A-mu Đa-ri-a......


Thưởng: 150magt

Posted on September 21, 2019 11:30:27 AM


14
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.