Hỏi đápHiếp mị (Rất gấp)

Được viết bởi: ๖ۣۜSۣۜN✯•Y.Šynˣˣ


Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD=CE. Kẻ BH vuông góc với AD(H thuộc AD),CK vuông góc với AE(K thuộc AE).Chứng minh: a)tam giác ABD=tam giác ACE b) tam giác ADE cân c) BH=CK d) AH=AK e) Kẻ AM vuông góc với BC (M thuộc BC). Chứng minh: AM,HB,KC cùng đi qua 1 điểm .


Thù lao: 200 mangot

Posted on March 27, 2020 12:33:21 PM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.