Share tài liệuHóa học vui nhộn ^_^

Được viết bởi: ནôῆ ῆცộ κhôῆც


Sau đây là 29 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn hóa học

Posted on October 20, 2019 09:04:59 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.