Anh - Việthọc tiếng anh cùng người nổi tiếng phần 1:Tổng thống Mỹ Donald Trump

Được viết bởi: Ito Tsubasalời
"I have a dream." Martin Luther King, Jr.'s immortal words, delivered on the steps of the Lincoln Memorial

have inspired Americans of all backgrounds since they were spoken on that historic day in 1963.

Dr. King's dream is our dream. It is the American dream.

It's the promise stitched into the fabric of our nation, etched into the hearts of our people, and written into the soul of humankind.

It is the dream of the world where people are judged by who they are, not how they look or where they come from.

It is the dream of a nation that offers life of dignity and hope to every American, regardless of color or creed.

It is the dream of a nation, faithful to its founding principles that we are all created equal.

This sacred principle was the cause for which Dr. King and so many other historic Americans sacrificed in places like Selma, Birmingham, Montgomery, and Memphis.

They were heroes who led our nation forward toward a future that is more just and more free.

Fifty years ago, this spring, Dr. King was cruelly taken from this world by an assassin's bullet, but the promise he fought for could never be taken away.

His words, his deeds, they live on forever. And the cause for which he gave his life only gained strength and force and power with the passage of time.

Last week, I was so pleased to be joined by Dr. King's niece, Alveda, as I signed into law the Martin Luther King. Jr. National Historical Park Act.

This important legislation will ensure that the beautiful historic park continues to tell Dr. King's story for generations to come.

On this cherished day, we honor the memory of Reverend King, and we rededicate ourselves to a glorious future

where every American from every walk of life can live free from fear, liberated from hatred, and uplifted by boundless love for their fellow citizens.

I ask every citizen to join me in remembering this great American hero, and to carry on his legacy of justice, equality, and freedom.

God bless the memory of Reverend King, and God bless the United States of America.
dịch
"Tôi có một giấc mơ." Những câu nói bất hủ của Martin Luther King, Jr., được đưa ra trên các bước của Đài tưởng niệm Lincoln

đã truyền cảm hứng cho mọi người Mỹ kể từ khi họ được nói vào ngày lịch sử đó vào năm 1963.

Giấc mơ của Tiến sĩ King là giấc mơ của chúng tôi. Đó là giấc mơ Mỹ.

Đó là lời hứa gắn vào kết cấu của đất nước chúng ta, khắc sâu vào trái tim của nhân dân chúng ta và được viết vào linh hồn của loài người.

Đó là giấc mơ của thế giới nơi mọi người được đánh giá bởi họ là ai chứ không phải họ trông như thế nào hoặc họ đến từ đâu.

Đó là giấc mơ của một quốc gia mang đến cuộc sống về phẩm giá và hy vọng cho mọi người Mỹ, bất kể màu da hay tín ngưỡng.

Đó là giấc mơ của một quốc gia, trung thành với các nguyên tắc thành lập mà tất cả chúng ta đều được tạo ra như nhau.

Nguyên tắc thiêng liêng này là nguyên nhân mà Tiến sĩ King và rất nhiều người Mỹ lịch sử khác đã hy sinh ở những nơi như Selma, Birmingham, Montgomery và Memphis.

Họ là những anh hùng đã dẫn dắt đất nước chúng ta tiến tới một tương lai công bằng hơn và tự do hơn.

Năm mươi năm trước, vào mùa xuân này, Tiến sĩ King đã bị một viên đạn sát thủ đưa ra khỏi thế giới này một cách tàn nhẫn, nhưng lời hứa mà anh ta chiến đấu không bao giờ có thể bị lấy đi.

Lời nói của anh, hành động của anh, họ sống mãi mãi. Và nguyên nhân mà anh cho cuộc đời mình chỉ có được sức mạnh, sức mạnh và sức mạnh với thời gian trôi qua.

Tuần trước, tôi rất vui mừng được tham gia cùng với cháu gái của Tiến sĩ King, Alveda, khi tôi ký vào luật Martin Luther King. Đạo luật Công viên Lịch sử Quốc gia.

Đạo luật quan trọng này sẽ đảm bảo rằng công viên lịch sử xinh đẹp tiếp tục kể câu chuyện của Tiến sĩ King cho các thế hệ mai sau.

Vào ngày ấp ủ này, chúng tôi tôn vinh trí nhớ của Reverend King và chúng tôi cống hiến cho một tương lai huy hoàng

, nơi mọi người Mỹ từ mọi tầng lớp đều có thể sống thoát khỏi nỗi sợ hãi, giải thoát khỏi sự thù hận và nâng đỡ bởi tình yêu vô bờ bến đối với đồng bào của họ.

Tôi yêu cầu mọi người dân cùng tham gia để tưởng nhớ người anh hùng vĩ đại của nước Mỹ này và tiếp tục di sản của mình về công lý, bình đẳng và tự do.

Chúa phù hộ cho ký ức của Reverend King, và Chúa ban phước cho Hợp chủng quốc Hoa Kì.
chúc các bạn học tốtPosted on June 14, 2019 02:57:23 PM


13
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.