Anh - ViệtHọc Tiếng Anh qua truyện: Kẻ nhút nhát không thể dạy sự dũng cảm

Được viết bởi: What ?


Học Tiếng Anh qua truyện: Kẻ nhút nhát không thể dạy sự dũng cảm

A coward can't teach courageOnce there lived a hind in a forest. She had a son who had grown very young and strong. She was very happy to see his stout body and branched strong horns and thought, "stags have powerful horns, why should they be afraid of hounds, wolves then? It's sheer cowardice. I would never like my son to do it at all."

After some time, the hind's son came there. The hind wanted to teach him to be courageous. She said, "Son! You have a stout body and strong horns. So, you must not run away from hounds and wolves. Don't be a coward."
"OK, mom; I won't", said the stag.

Just then the mother and the son heard the bark of the hounds. The hind got ready to run away when her son asked her to stay on. She said, "You may, but I have no horns."

Saying so, she ran as fast as she could.

The mother herself was a coward and was teaching courage to her son. What a satire!

Dưới đây là bài dịch truyện ngắn A coward can't teach courage:

Kẻ nhút nhát không thể dạy sự dũng cảm

Một thuở nọ có một con hươu mẹ ở một khu rừng. Hươu mẹ này có một chú hươu con đực đang lớn mạnh mỗi ngày. Cô ấy rất vui vì đứa con mình có những bắp thịt săn chắc và những nhánh sừng khỏe mạnh và cô ấy suy nghĩ: "loài hươu với những chiếc sừng mạnh mẽ, tại sao chúng ta lại sợ những con chó sẵn và chó sói nhỉ? Đó là một điều tủi nhục. Tôi không bao giờ muốn đứa con tôi trở nên như vậy".

Sau một lúc, hươu con đến. Hươu mẹ muốn dạy hươu con trở nên nên dũng cảm. Hươu mẹ nói: "Con trai! Con có một thân thể mập mạp và bộ sừng khỏe. Vì vậy, con không phải bỏ chạy khỏi chó săn và chó sói. Đừng là một kẻ nhát gan."

"Vâng, mẹ; con sẽ không nhút nhát", hươu con nói.

Vừa đúng lúc người mẹ và người con nghe tiếng sủa của chó sói. Con hươu mẹ sẵn sàng chạy thoát khi hươu con yêu cầu mẹ ở lại. Người mẹ nói, "con có thể, nhưng mẹ không có những cái sừng". Nói xong, hươu mẹ chạy nhanh nhất có thể.

Bản thân hươu mẹ là một kẻ nhút nhát và lại dạy hươu con sự dũng cảm. Thật mỉa mai!

Một số từ vựng bạn có thể gặp trong bài:Từ vựng

forest

young

stout

horn

powerful

hound

wolf

sheer

cowardice

courageous

stag

bark

satire

Dịch nghĩa

(n) kẻ nhát gan

(n) sự dũng cảm

(n) hươu cái

(n) khu rừng

(a) trẻ

(a) cứng cáp, rắn chắc

(n) sừng

(a) khỏe mạnh

(n) chó săn

(n) chó sói

(a) tuyệt đối, hoàn toàn

(n) tính hèn nhát

(a) dũng cảm

(n) hươu đực

(v) sủa

(n) sự mỉa mai, châm biếm

Chúc các bạn vui vẻ !

Posted on November 09, 2016 09:11:17 AM


5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.