Anh - ViệtHọc Tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn

Được viết bởi:


1.THE HORSE AND THE MARE

The mare grazed in the meadow day and night and did no ploughing ,but the horse grazed only at night and ploughed in the day. So, the mare said to the horse:

_"Why do you plough? i wouldn''t go if i was you.He''s whip, but i''d kich him back".

The next day, the horse did as she said.When his master saw that he grown stubborn, he harnessed the mare to the plough instead.

NGỤA ĐỰC VÀ NGỰA CÁI

Con ngựa cái được ăn cỏ ngoài đồng, cả ngày lẫn đêm và không phải cày ruộng, trong khi đó, ngựa đực phải cày ruộng vào ban ngày và chỉ được ăn cỏ vào ban đêm.Thấy vậy, ngựa cái mới bảo:

_" Tại sao anh phải cày? Tôi sẽ chẳng làm điều đó nếu tôi là anh. Ông ta có cây roi nhưng tôi sẽ đá hắn", cô nàng hếch mũi.

Ngày hôm sau, ngựa đực là y như lời khuyên mà nó được nghe.Khi bác nông dân thấy anh chàng trở nên ương ngạnh và bất trị, ông liền đóng yên vào ngựa cái để cày ruộng.

2.THE FOX AND THE CRANE

The fox invited the crane to dinner and served the meal on a plate. The crane could pick up nothing with his long beak, and the fox ate everything herself.

Next day the crane invited the fox and served dinner in a jug with a nar-row neck. The fox could not get her muzzle into the jug, but the crane stuck his long neck in and drank everything himself.

CÁO VÀ SẾU Một hôm, Cáo mời Sếu đến nhà dùng bữa tối và nó bày biện thức ăn trên 1 cái dĩa dẹt. Sếu ta chẳng thể nào ăn được tý gì với cái mỏ dài và Cáo , một mình ăn hết mọi thứ.

Hôm sau, Sếu mời Cáo tới nhà dùng bữa tối, và dọn thức ăn trong 1 cái bình có cái cổ hẹp.Cáo không thể nào làm gì để đưa cái mõm của nó vào trong cái bình, nhưng Sếu thì cắm cái mỏ dài vào và chén sạch mọi thứ.

3.THE MONKEY’S CHILDREN

A monkey had two children. She loved one, but not the other. One day some people chased the monkey. She picked up her favourite child and ran off with him, but left the unloved one behind. The unloved child hid in a thicket, and the people ran past and did not notice him. But the monkey leapt onto a tree in such a hurry that she knocked her beloved child’s head against a branch and killed him

. When the people had gone, the monkey went to look for her unloved child, but could not find him and was left all alone.

KHỈ MẸ VÀ KHỈ CON Một con khỉ cái có hai đứa con.Một là con ruột, một là con nuôi.Một ngày kia, 1 toán thợ săn đuổi bắt con khỉ mẹ.Nó ôm đứa con ruột rồi chạy trốn, bỏ lại đứa con nuôi đằng sau.Con khỉ bất hạnh trốn trong một bụi cây và toán thợ săn đã không để ý thấy nó khi họ chạy ngang qua. Nhưng con khỉ mẹ trong lúc vội vã lao trên một cái cây đã làm đập đầu đứa con ruột vào một nhánh cây và làm nó chết.

Khi đoàn người bỏ đi, nó quay lại tìm kiếm đứa con nuôi nhưng vô ích và nó đành phải lủi thủi một mình.

Nguồn:http://cdsonla.edu.vn/ttnn/index.php?option=com_content=article=98:truyn-ng-ngon-tieng-anh=40:gii-tri=65

Nguyền rủa những ai dis vô cớ

Posted on November 29, 2016 10:02:56 AM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.