Hướng dẫnHướng dẫn biến hình nền thành game bắn tank trên win

Được viết bởi: Hust IT1
B1: TẢI MỘT TRONG HAI PHẦN MỀM

- Wallpaper Engine: Tương thích tốt | Nặng, mất tiền
- LMT Video Player: Nhẹ, chạy mượt | Lỗi vị trí chuột
- Khuyên dùng Wallpaper Engine

B2: TẢI 2 FILE HTML GAME BẮN TANK

- https://j2c.cc/war_of_hota​

Game được chia thành 2 phần:

- index.html - Làm leader
- indexPlay.html - Làm lính

By Hota

Posted on April 19, 2021 07:12:21 PM


2
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.