C++Hướng dẫn giúp Ếch bài này với T^T

Được viết bởi: ❧Frog☆Fox➻❥


TEST

Hai bài này Ếch không nghĩ ra 1 hướng làm nào luôn ý T^T

Bài này Ếch xét tất cả trường hợp nên có một số test bị quá thời gian. Ai cao tay chỉ giáo giúp Ếch với

Posted on July 11, 2021 11:02:12 PM


0
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.