Hướng dẫnHướng dẫn tạo rainbow text trên hotavn

Được viết bởi: Hust IT1


Hưng dn to ch cu vng


Bước 1

Các bạn vào website này => https://www.stuffbydavid.com/textcolorizer

Bước 2

Khi vào được web, ở phần Step 2: Choose the color effect: là nơi bạn chọn kiểu hiệu ứng chữ

Bước 3

Step 3: Choose the colors: là nới bạn tùy chỉnh hiệu ứng, lưu ý là phần Step 4: Additional text settings: hotavn không hỗ trợ nên khi cho vào hotavn bạn sẽ thấy nó không hoạt động

Bước 4

tại phần Step 5: Preview and get code: copy phần bên trong BBcode for this text: (To use on forums) rồi paste vào topic của bạn là xong.

Kết quả

Hello everyone


Posted on August 15, 2019 11:01:57 AM


19
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.