Hỏi đápi need help !

Được viết bởi: IwantNuggys


giúp vồng giải mấy câu TA này vs :>" cảm ơn các bạn nhiều ^-^ . có một số câu vồng giải được nhưng lại bị thiếu từ, vồng bó tay luôn :(

+ is/solar/renewable/energy. It/moreover/is/safe/and/clean

+ minorities/also/of/drink/people/through/enthic/rice wine/tube/a/thin/long/bamboo

+ the/footprint/environment/negative/is/effect/we/on/have

+ new/is/costly/the/source/not/energy

+ people/rural/living/for/cooking/biogas/heating/in/area/use/and

Posted on February 18, 2020 09:01:19 PM


12
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.