Hỏi đápi need help :)

Được viết bởi: IwantNuggys


Ngu Lý be like :D Giải hộ mình hai bài tập sau ạ :3 Tks :)

================================
19 . 11 : Tại sao có thể thắp sáng bóng đèn được lắp ở xe đạp mà chỉ dùng có 1 dây điện nối giữa Đinamô và bóng đèn??
A. Vì Đinamô là một nguồn điện loại đặc biệt nên chỉ cần dùng 1 dây điện
B. Vì bóng đèn lắp cho xe đeạp là loại đặc biệt nên chỉ cần dùng 1 dây điện
C. Vì còn 1 dây điện nữa đi ngầm trong khung xe đạp nối giữa Đinamô và bóng đèn
D. Vì chính khung xe đạp có tác dụng như một dây điện nối giữa Đinamô và bóng đèn

19 . 12 : Để thắp sáng một bóng đèn pin cần những dụng cụ nào? Phải làm gì với những độ vật hoặc dụng cụ này thì bóng đèn pin mới sáng ?

Posted on May 07, 2020 01:41:19 PM


8
100
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.