Anh - Việt"Ikanaide" Acoustic ver. (Vocaloid) English Cover by Lizz Robinett

Được viết bởi: Hust IT1
Tên bài hát: Ikanaide / Don't leave / Đừng bỏ đi

Lyrics:
I couldn't help but to tell you I'd be alright / Tôi không thể giúp nhưng để nói với bạn tôi sẽ ổn
When, to be true, it was tearing me apart inside / Khi, điều này đúng, nó sẽ xé tôi từ bên trong
But it didn't matter since you're walking away so swiftly in front of me / Nhưng nó không vấn đề gì, khi bạn đang rời xa trước mặt tôi rất nhanh
And your figure is the only thing I see / Và hình bóng của bạn chỉ là thứ tôi thấy

Plane has arrived, now is the time / Máy bay đã đến, giờ là thời gian đó
You're going away again / Bạn sẽ lại đi lần nữa
As I try to run, it seems like the ground is slipping from underneath me / Như là tôi đang cố chạy, nó đã nhìn thấy giống như là....

I shouldn't cry, I shouldn't cry / Tôi không nên khóc, Tôi không nên khóc
But I can't seem to hold it in / Nhưng tôi dừng như tôi không cầm được nước mắt
Oh, please don't leave me / Oh, làm ơn đừng rời xa tôi

Your silhouette is fading away too quickly for me to bear
Just as the wind, you blow by again
And suddenly you're not there

I shouldn't cry, I shouldn't cry / Tôi không nên khóc, Tôi không nên khóc
But I can't seem to hold it in / Nhưng tôi dừng như tôi không cầm được nước mắt
Oh, please don't leave me / Oh, làm ơn đừng rời xa tôi

When the fun is over it'll always seem to end the same
Though I know it's coming, I can never seem to stop the pain
In this very moment, you look even more amazing and I can't avoid your gaze
Once again, I can see nothing but your face

Time's ticking by, no matter how I try / Thời gian trôi qua, dù tôi có cố gắng thế nào
I'm struggling to keep up / Tôi đang cố gắng theo kịp
Night's taken hold as I'm walking home
I wonder if I'll be okay alone / ????

Lights on the street glow at my feet
My shadow is all I've got
To keep me company

Your silhouette is fading away too quickly for me to bear
Just as the dark, it tears me apart
My surroundings blur once again

I shouldn't cry, I shouldn't cry / Tôi không nên khóc, Tôi không nên khóc
But I can't seem to hold it in / Nhưng tôi dừng như tôi không cầm được nước mắt
Oh, please don't leave me / Oh, làm ơn đừng rời xa tôi

I shouldn't cry, I shouldn't cry / Tôi không nên khóc, Tôi không nên khóc
But I can't seem to hold it in / Nhưng tôi dừng như tôi không cầm được nước mắt
Oh, please don't leave me / Oh, làm ơn đừng rời xa tôi
_____________________________________________________________
Song: Ikanaide (Don't leave)
Original by Souta
Art by Asukan
Translate: Hotamago (Chưa dịch xong do lười quá :D mọi người có thể đóng góp bên dưới)
Arrangement: Natanael A. - https://www.youtube.com/watch?v=k7Vkt...

Posted on January 20, 2019 05:03:57 PM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.