Hỏi đápJup mik làm bài vs ah!!!

Được viết bởi: Cường Nguyễn


Các bạn giúp mik làm những bài sau theo kiểu lớp 6 nhé!!Mik có ít magots nên bạn nào làm đúng mik chỉ hậu tạ đc 150 magots thôi!Cảm ơn mọi người!~
Câu 1(1,5 điểm): Thực hiện phép tính hoặc tính nhanh nếu có thể:
a) [100-(55-5)]:2-20
b) (42 - 98) - ( 42 - 12) - 12
c) (-5).4.(- 2).3.(-25)
Câu 3 (2,0 điểm): Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOy= 50 độ, góc xOz = 100độ
a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo góc yOz .
c) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?
d) Vẽ tia phân giác Om của góc yOz . Tính số đo góc xOM ?

Posted on April 27, 2020 02:29:22 PM


11
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.