Anh - ViệtKết nối các sự kiện - Steve Jobs (Phần 2)

Được viết bởi: Chanyeol


Lời nói đầu


Thứ nhất: Bài song ngữ thì mong các bạn đọc cả 2 phần (ưu tiên tiếng Anh) để hiểu hết.

Thứ hai: Mình cũng mất công sức để viết một bài topic nên mong các bạn like hay không like đều được, nhưng đừng dislike dạo.

Thứ ba: Bài có 4 phần, đây là phần 1.


Danh sách bài viết

Phần 1: Kết nối các sự kiện


___________________________

Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus every poster, every label on every drawer, was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn’t have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this.

Đại học Reed là trường Đại học duy nhất của cả nước giới thiệu nghệ thuật viết chữ đẹp lúc đó. Khắp khu sân bãi, mọi tấm áp phích, tiêu đề của các bức tranh vẽ đều được viết tay rất đẹp. Vì tôi đã bỏ học và không phải tham gia vào những khóa học thông thường, nên tôi đã quyết định đăng kí một lớp học viết chữ đẹp để tìm hiểu rằng họ đã làm điều đó như thế nào.
"You’ve got to find what you love" - Steve Jobs


I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can’t capture, and I found it fascinating.

Tôi đã học được cách viết chữ có chân và chữ không chân, sự thay đổi về khoảng cách giữa những nét chữ, cách trình bày một bản in lớn sao cho đẹp. Môn học này thật tinh tế, hoài cổ và nghệ thuật một cách tinh vi mà khoa học không thể có được, và nó cũng thật cuốn hút.


Xem thêm: Phần 1: Kết nối các sự kiện

None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts.

Dường như những thứ đó chẳng có ý nghĩa thực tế gì cho cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, 10 năm sau đó, khi chúng tôi thiết kế thế hệ đầu tiên của dòng máy tính Machintosh, tất cả những điều đó đã quay trở lại với tôi. Và chúng tôi đã thiết kế để cài đặt tất cả những mẫu chữ đó vào Mac. Nó là máy tính đầu tiên có mẫu chữ nghệ thuật đẹp đến vậy. Nếu như tôi không tham gia vào khóa học đó ở trường, thì Mac sẽ chẳng bao giờ có nhiều phông chữ đến vậy.
Steve Jobs tại buổi lễ


And since Windows just copied the Mac, it’s likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backward 10 years later.

Và kể từ khi Windows sao chép những mẫu chữ của Mac, thì không có một máy tính cá nhân nào không có những phông chữ đó. Nếu tôi không bỏ học, thì tôi sẽ chẳng tham gia vào khóa học viết chữ đẹp và tất cả những máy tính cá nhân bây giờ chẳng thể sở hữu chúng. Tất nhiên là khi tôi đang ở trường Đại học thì tôi không thể kết nối những cột mốc đó khi nó còn đang ở tương lai. Nhưng 10 năm sau thì những điều đó rất, rất rõ ràng.
Again, you can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

Nhắc lại, bạn không thể kết nối các điểm mốc khi bạn nhìn về tương lai phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi bạn nhìn lại về quá khứ. Vì thế bạn phải tin rằng các sự kiện hay cột mốc hiện tại bằng một cách nào đó sẽ kết nối với nhau trong tương lai của bạn. Bạn phải tin vào một thứ gì đó như sự quyết tâm, vận mệnh, cuộc sống, luật nhân quả, bất cứ cái gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng và nó đã tạo ra tất cả sự thay đổi trong cuộc sống của tôi...


____________________________

Biên tập và dịch bởi lbminh.287

Xem bản tiếng Anh đầy đủ tại đây

Vui lòng trích dẫn đầy đủ nguồn khi mang đi nơi khác, xin cảm ơn!

Posted on July 07, 2018 11:16:59 AM


4
100
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.