Anh - ViệtKhông may làm đổ đồ uống lên máy tính thì làm thế nào?

Được viết bởi: Cloudiy


Xin chào các bạn, là mình đây. Các bạn thử tưởng tượng một ngày nắng đẹp trời, vừa uống cà phê vừa làm việc trên máy tính thì thật tuyệt! Nhưng nếu không may làm đổ đồ uống lên máy tính thì làm thế nào? Các bạn cùng mình theo dõi bài viết dưới đây để khắc phục nhé.

Spilling drinks on your laptop

Làm đổ đồ uống lên máy tính

Have you ever dropped a drink on your laptop? If you have, you'll remember the panic when you thought that your machine would never work again. If you haven't, it may well happen to you in the future. Spilling drinks on a laptop is a common occurrence. Just in case it does happen, here are some basic tips that tell you what you should do.

Bạn đã bao giờ làm đổ đồ uống lên máy tính chưa? Nếu có, bạn sẽ nhớ đến cảm giác hoảng hốt khi nghĩ rằng máy tính sẽ không hoạt động trở lại nữa. Nếu chưa, điều này có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Làm đổ đồ uống lên máy tính là một điều phổ biến. Phòng khi điều này xảy ra, đây là một số tips đơn giản có thể giúp bạn biết điều cần làm.

The effect of the drink on your laptop depends on what it is. Water and green tea generally cause the least damage. The worst drinks to spill are those that contain milk and sugar, such as hot drinks like coffee and tea, and soft drinks like soda or lemonade.

Ảnh hưởng của đồ uống với máy tính của bạn phụ thuộc vào từng loại. Nước và trà xanh thường ít gây ra thiệt hại nặng nề đối với máy tính. Đồ uống có ảnh hưởng lớn nhất là các loại chứa sữa và đường, chẳng hạn như đồ uống nóng như cà phê và trà, và nước ngọt như soda hoặc nước chanh.

What happens to your laptop also depends on what you do immediately after the spill. The first thing you should do is unplug the machine and take the battery out. This will hopefully stop any electrical damage. Then, you should turn it upside down and stop the liquid from getting to the motherboard. This is where some of the most important parts of the computer are, and if it gets wet, your laptop may be damaged permanently.

Điều gì xảy ra tiếp theo cũng phụ thuộc vào những việc bạn làm ngay sau đó. Điều đầu tiên bạn nên làm là rút phích cắm của máy tính và lấy pin ra. Điều này hy vọng sẽ dừng bất cứ thiệt hại về điện nào. Tiếp theo, lật ngược máy tính và ngăn chất lỏng lan đến bo mạch chủ. Đây là một trong những phần quan trọng nhất của máy tính, và nếu bị ướt, rất có thể máy tính của bạn sẽ bị hư hỏng vĩnh viễn.

Đổ nước lên máy tính

The next step is to clean up as much of the liquid as quickly as possible. If you don't have a cloth to do this, use some tissues instead. Try to touch the keyboard lightly instead of wiping it with the tissue.

Bước tiếp theo là lau càng nhanh càng tốt. Nếu bạn không có một tấm vải để lau, hãy thay thế bằng ít khăn giấy. Cố gắng chạm nhẹ vào bàn phím thay vì lau bằng khăn giấy.

If you spilled a lot of liquid, you'll have to work harder to save your machine. Put it near a window or somewhere with cold air, and shake it gently to get the liquid out. It might help if you can take out the hard drive. If you do this, remember not to touch any of the electronics. When you have done as much as you can, leave the laptop somewhere warm to dry. This will take at least a day. Do not use a hair dryer because it will make the machine dirty.

Nếu bạn làm đổ nhiều thì bạn sẽ phải cố gắng hơn để "cứu cánh" chiếc máy. Để máy tính gần cửa sổ hoặc nơi nào có không khí lạnh và lắc nhẹ để lấy chất lỏng ra. Sẽ rất hữu ích nếu bạn lấy được phần ổ đĩa cứng. Khi làm, nhớ không chạm vào các bộ phận điện tử. Khi đã thật sự cố gắng, hãy để laptop ở nơi ấm để khô. Điều này sẽ mất ít nhất một ngày. Và cũng đừng dùng một cái máy sấy tóc vì sẽ càng làm bẩn máy tính.

When you think the laptop is dry, turn it back on to see if it works. If you only spilled a little clean water, you might be lucky and the machine may turn on right away. However, you'll probably have problems if the drink was a large, milky coffee with lots of sugar in it. If your laptop still doesn't work, look at the keyboard and try taking it apart to clean it better. However, if you've gone this far, it's probably time to think about getting some help. You can either take the laptop to be repaired, or buy a new one.And in the future, remember to drink your coffee at someone else's desk!

Khi nghĩ máy tính đã khô, kiểm tra cách nó hoạt động. Nếu chỉ đổ một ít nước sạch, có lẽ bạn đã may mắn và máy sẽ bật ngay lập tức. Tuy nhiên, bạn sẽ gặp một số vấn đề khi đồ uống bị đổ là một tách cà phê sữa cỡ to và chứa đường. Nếu máy tính vẫn không hoạt động, kiểm tra bàn phím và thử tách ra để lau dễ hơn. Nhưng nếu bạn đã đi quá xa, có lẽ đã đến lúc nhận vài sự giúp đỡ. Bạn có thể mang máy tính xách tay đi sửa hoặc mua một cái mới. Và trong tương lai, hãy nhớ uống cà phê của bạn tại bàn của ai đó nhé!

Cà phêTừ mới Dịch nghĩa
occurence sự xuất hiện, hiện tượng
turn upside down lật ngược lại
motherboard bo mạch chủ
take apart tháo ra, tách ra


Nguồn: American English File

Dịch bởi: CloudiyPosted on August 30, 2022 10:37:30 AM


4
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.