Anh - Việt[Kurzgesagt] Cách nuke hoạt động, lý do dùng và không nên

Được viết bởi: Hust IT1


Part 1
Part 2
Part 3
Các bạn hãy mở phụ đề lên để xem cho dễ hiểu nhé ^_^


Posted on August 11, 2019 04:02:01 PM


11
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.