Anh - Việt[Kurzgesagt] Điện thoại có thể làm tổn thương bạn không? Ô nhiễm điện từ

Được viết bởi: Hust IT1
Nhấn vào phụ đề tiếng việt để hiểu rõ hơn nhé

Posted on July 09, 2019 12:49:28 PM


9
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.