Anh - Việt[Kurzgesagt] EU có dân chủ hay không? Phiếu bầu của bạn có ý nghĩa không?

Được viết bởi: Hust IT1


Posted on May 30, 2019 04:41:54 PM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.