Anh - Việt
[Kurzgesagt] Trí Thông Minh là gì? Nó Bắt Nguồn Từ Đâu?

Được viết bởi: Codeforces
Bạn có thể bật phụ đề tiếng việt lên để nghe song ngữ

Posted on July 26, 2020 05:30:43 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.