Anh - Việt[Kurzgesagt] Virus Corona và những điều bạn nên làm

Được viết bởi: Hust IT1
Có phụ đề tiếng việt nhé ^_^

Posted on March 22, 2020 11:35:26 PM


10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.