Hỏi đápLập team học từ vựng tiếng Anh

Được viết bởi: ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍


Xin chào các bạn, để phục vụ mục đích học tập, ghi nhớ và ôn tập từ vựng theo phong cách khác biệt. Hôm nay mình mới lập nhóm Chat để học.

Link: https://m.me/join/AbbqpSc3gQX1T4A2

Nguyên tắc rất đơn giản. Các bạn tham gia nhóm. Và bắt đầu quá trình của mình.

Phương pháp: Sử dụng các từ vựng tiếng Anh theo word by word (Dịch từng từ từ Việt sang Anh). Không quan trọng đến ngữ pháp.

Posted on May 21, 2019 11:34:23 PM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.