Anh - ViệtLịch sử của bánh Bagel (bánh mì vòng)

Được viết bởi: Cloudiy


Xin chào các bạn, là mình đây. Lâu rồi mình không đăng topic nên hôm nay mình quay lại rồi nha. Ừm, có bạn nào thấy hungry không nhỉ? Thật tuyệt nếu các bạn nhâm nhi một chiếc bánh mì vòng và xem lịch sử thú vị của món bánh hấp dẫn xứ Mỹ này nhé!

A short history of the Bagel

Lịch sử ngắn của bánh mì vòng

The bagel is known around the world as a typically New York type of food. But it has a surprising and unusual history that goes back many years. The basic idea of a bread roll with a hole is centuries old. In Roman times, soldiers ate hard bread called buccellatum, and in China there is similar-shaped traditional bread called girde. The ancient Egyptians ate a bagel-like snack, too, and there are even more examples from around the Mediterranean area.

Bánh mì vòng được biết rộng rãi trên toàn thế giới như một loại bánh New York điển hình. Tuy nhiên, bánh mì vòng có một lịch sử đầy ngạc nhiên và thú vị về nhiều năm trước. Ý tưởng về một loại bánh mỳ tròn với cái lỗ nhỏ ở giữa được "phát minh" vào nhiều năm trước. Vào thời La Mã, các chiến binh thường ăn những chiếc bánh buccellatum cứng. Cũng chính thời gian này, ở Trung Quốc có một loại bánh truyền thống có hình dạng tương tự như bánh của người La Mã, gọi là girde. Còn người Ai Cập ăn một loại bánh snack có những đặc điểm giống bánh mì vòng. Và ở vùng biển Địa Trung Hải, còn nhiều ví dụ điển hình khác.

bánh mì vòng

But it was in Poland that today's bagel really began. According to legend, it was the product of the 1683 Battle of Vienna. The Polish king, Jan Sobieski, had saved Austria from the Turkish invaders. To celebrate, the Jewish bakers of Kraków made a roll in the shape of the king's stirrup and called it a "buegel" (from the German word for stirrup). There is, however, no evidence to show whether this was true or not, but the story still remains today.

Nhưng ở Ba Lan, chiếc bánh mì vòng mà ngày nay chúng ta ăn mới bắt đầu hình thành. Theo truyền thuyết, đây là những chiếc bánh có từ Trận Vienna năm 1683. Vua Ba Lan thời đó, Jan Sobieski, đã cứu quân Áo khỏi quân xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ. Để ăn mừng, những người thợ người Do Thái ở Kraków đã cuộn bánh theo hình chiếc kiềng của nhà vua và đặt tên cho chiếc bánh là buegel (lấy từ từ tiếng Đức có nghĩa là cái kiềng). Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể cho thấy đúng hay không, nhưng câu chuyện vẫn còn đến ngày nay.

It is unclear when the first bagels made their way to the United States, but by 1900, there were 70 bakeries that sold bagels on the Lower East Side of New York. What is also certain is that immigrants from Eastern Europe, with their cravings for the foods of the old country, sparked the New York bagel craze.

Không rõ khi nào những chiếc bánh mì vòng đầu tiên đến Hoa Kỳ, nhưng đến năm 1900, có 70 tiệm bánh bán bánh mì vodng ở Lower East Side, New York. Và điều chắc chắn là những người nhập cư từ Đông Âu, với sự thèm ăn các món ăn ở quê hương, đã gây ra cơn sốt bánh mì tròn ở New York.

It was the 1950s that were the real turning point. As Jewish people began to move to other parts of New York, they started to share their traditional food with the rest of the city. Bagels were mentioned in a popular cookbook of the time, and demand started to grow across America. To meet this demand, a baker named Murray Lender began to use recent inventions like the freezer and plastic packaging to distribute freshly made bagels across America. Soon, Lender's bagels were available in almost every supermarket, and today they are part of a typical American diet and available all over the world.

Đến năm 1950, mới thực sự có một bước ngoặt lớn về bánh mì vòng. Khi người Do Thái bắt đầu đến nhiều nơi ở New York, họ bắt đầu phổ biến những chiếc bánh mì tròn ở nhiều nơi còn lại của thành phố. Bánh mì vòng bắt đầu được đề cập trong một sách nấu ăn phổ biến vào thời điểm đó, và nhu cầu ăn gia tăng ngày càng nhiều ở hầu hết các khu vực ở Mỹ. Để đáp ứng nhu cầu này, thợ làm bánh Murray Lender bắt đầu sử dụng những phát minh như tủ đông và bao bì nhựa để phân phối bánh mì tròn mới làm trên khắp nước Mỹ. Chẳng bao lâu sau, những chiếc bánh mì vòng của Lender đã có mặt ở hầu hết các siêu thị và ngày nay chúng là một phần của chế độ ăn uống điển hình của người Mỹ và lan rộng trên khắp thế giới.

But why has the bagel endured through all this time? Possibly because of its heroic legend, but also because it has the advantage of lasting longer than freshly baked bread. If it gets slightly stale, it can be dunked in hot liquid to soften it. So it lasts long, can be eaten in many ways, and of course tastes delicious.

Nhưng tại sao bánh mì vòng có thể tồn tại xuyên suốt thời gian qua? Có thể vì huyền thoại anh hùng của bánh mì vòng, nhưng cũng có thể vì đây là loại bánh có ưu điểm là để được lâu hơn bánh mới nướng. Nếu hơi thiu, có thể nhúng bánh mì vòng vào chất lỏng nóng để làm mềm nó. Vì vậy, nó để lâu, có thể được ăn theo nhiều cách, và tất nhiên là đều rất ngon.Từ mới Dịch nghĩa
Mediterranean biển Địa Trung Hải
invaders quân xâm lược
stirrup cái kiềng
craving sự thèm thuồng
turning point bước ngoặt
craze sự cuồng nhiệt, cơn sốt
heroic anh hùng (tính từ)
stale thiu, ôi, cũ
dunk ngâm


  • Nguồn: American English File 3

  • Dịch bởi: Cloudiy

Posted on August 25, 2022 10:28:48 AM


4
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.