Anh - ViệtMẫu câu giao tiếp tiếng anh bày tỏ sự tức giận

Được viết bởi: Lee. Sandy


Chỉ dùng khi đang điên máu lên với người khác thôi nha.

Một số ví dụ

- Asshole!- Đồ khốn!

- Can’t you do anything right? Mày không làm được ra trò gì sao?

- Damn it! ~ Shit! Chết tiệt!

- Do you know what time it is? Mày có biết mày giờ rối không?

- Don’t bother me. Đừng quấy rầy tao

- Don’t look at me like that. Đừng nhìn tao như thế.

- Drop dead. Chết đi.

- Get lost. Cút đi.

- Get off my back. Đừng lôi thôi nữa.

- Get out of my face. Cút ngay khỏi mặt tao.

- I can’t believe that happened. I’d be so pissed. Tôi không thể tin được điều đó đã sảy ra. Tôi rất tức.

- I detest you! Tao câm hận mày!

- I don’t want to hear it. Tao không muốn nghe.

- I don’t want to see your face! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa!

- I’m so frustrated.”

- It’s so frustrating working with him.”

I was so frustrated, I stopped caring about the outcome.”

- He gets mad pretty easily.”

- It’s easy to get frustrated when things are not fair.”

- I’m not really mad, just a little disappointed.”

- That really hurt me. I’m so disappointed.”

- I’m really disappointed in you. I didn’t know you could stoop to that level.”

- That was low.”

- I can’t believe Jackie would do something so low.”

- It’s none of your business. Liên quan gì đến mày.

- Knucklehead. Đồ đần độn.

- Mind your own business! Lo chuyện của mày trước đi!

- Shut up! Câm miệng!

- That’s your problem. Đó là chuyện của mày.

- What a stupid idiot! Đúng là đồ ngốc!

- Who do you think you are? Mày tưởng mày là ai?

- Who do you think you’re talking to? Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai?

- Who says? Ai nói thế?

- Who the hell are you? Mày là thằng nào vậy?

- You have a lot of nerve. Mặt mày cũng dày thật.

- You piss me off. Mày làm tao tức chết rồi.

- You’re crazy! Mày điên rồi!

-I know how you feel. I was so angry when that happened to me. Tôi biết anh cảm thấy thế nào. Tôi sẽ rất giận nếu nó sảy ra với tôi

-If that happened to me, I’d get revenge. Nếu điều đó sảy ra với tôi, tôi muốn được trả thù

Posted on October 10, 2016 07:42:34 PM


3
437
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.