Giải tríMini Game for everyone

Được viết bởi: ~Ryan~


Hôm nay Ry mun tổ chức mini game cho mina nhé!!!


Mn mún tg thì phí là một like nhoa!

Fill in the blank:

Phần easy mỗi câu đúng được 2 mags nhé


có 3 câu:

1/ Qu_s_ion

2/ E__li_h

3/ S_perm_rke_

Phần hard mỗi câu đúng 5 mags nhoa


Có 3 câu lun:

1/ _le_tri_i_y

2/ P_pu_ati__

3/ u_iv_r__tyPosted on August 18, 2018 08:56:58 PM


10
20
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.