Giải trí[Minigame] Fill In The Blank || Chủ Đề 01

Được viết bởi: Nhan Chước


Bữa nay nổi hứng mở game FITB theo chủ đề :))Chủ Đề 01 : Diseases


Từ 1 : _ a _ a _ i _
Từ 2 : H _ p _ r _ e _ s _ o _
Từ 3 : _ i _ r _ o _ i _
Từ 4 : D _ a _ e _ e _
Từ 5 : _ h _ l _ s _ e _ i _

>< Fill In The Blank : 1 magots - 1 từ
>< Dịch Nghĩa : + 2 magots - 1 từ

>< Chỉ tính câu trả lời đúng đầu tiên :D
>< Không sửa cmt :D
>< Không trả lời vào cmt cũ :D

Kasssss.

Posted on August 19, 2018 12:31:15 PM


8
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.