Giải tríMở game :DD~

Được viết bởi: Bubbles


À nhon :DD ~ Lại gặp nhau ròi nhỉ :DD ? Game time :DDD~

Game 1 ~ Nối từ ~


Nối 10 từ theo chữ cuối : vd : eat - teach - hit - ...
Chữ bắt đầu : Baseball

Game 2 ~ Xả mags ~ :D + mức độ huy hiệu ~


Special : 80 mags ~ ( nghèo :DD )
Normal ~ 50 mags ~ ( nghèo x3,14 ~ )
Stranger ~ :D or talk less ~ 30 -> 40 mags :DD~
Enemies ~ 10 -> 20 mags ~ :D
5 huy hiệu : 10 mags :D bonus
10 huy hiệu : 20 mags :D
trên 10 huy hiệu :D ~ 25 mags :D ~
trên 20 huy hiệu ~ 35 mags :vv

Đơn giản thía hoi ~ mong mn tham gia :DD ~

Posted on August 09, 2019 09:04:33 PM


12
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.