Giải trí♬ Mở game~ Đua exp ♬

Được viết bởi: Bubbles


Hi mn ! Uhm chắc m cũng nhớ lần đua hồi trước :D Nhưng giờ bubs không bất cẩn như vại nữa, ghi thẳng exp lên topic luôn :D Bubs đã rút 1 kinh nghiệm lớn lao :')Đua tối đa 3 khoá :))
Game nì cho ai chơi cũng được :D Và chắc mn cũng quen game rùi :D .

Có 4 giải :
Nhất: 200 mags :)
Nhì : 100 mags
Ba : 50 mags
Bét :10 mags

Mượn phần thử thách của anh An nhá (:D) :Cày 2k : 50 mags; 5k: 100 mags; 10k and hơn : 150 mags :D

Danh sách t/g + exp :
-Yuki. Khóa Tiếng Anh. Exp:22106
-Chị Nhi :D nhây : Khoá Tiếng Anh - Exp hiện tại: 47230; Khoá HTML - Exp hiện tại: 4416
-Pạn Yuki :D cool :khoá HTML :Exp ban đầu: 116 exp; Khoá Tiếng Anh: Exp ban đầu: 20574.
-Bubs :D "cao": Khoá Tiếng Anh :exp ban đầu :111126
-Admin :D calm :khóa 3000 từ tiếng Anh thông dụng : exp hiện tại 640
-Anh An :D gơ cuồng LN :)) : Khoá HTML, exp hiện tại : 151828 ( đã rút theo yêu cầu :( nhưng bubs vẫn sẽ tính giải :) )
-.pé Wen :D hìn : Khóa Tiếng Anh :5116 exp
-Pé tiến :D vui vẻ : TA:EXP hiện tại 4794
-Kirito: 3000 từ TA: 40 exp
Ai t/g ghi dưới cmt
exp+ khoá đua nhá :)Bái bai :)Và ghi xong thì start~
-Đua đến hết ngày 1/5 :D Vì bubs chỉ rảnh đến hôm đấy thôi ;) Hôm đấy khoảng 9h tối bubs tổng kết
End~

Posted on April 26, 2019 05:11:06 PM


10
50
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.