Anh - ViệtMột số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin hay gặp nhất

Được viết bởi: Hust IT1-Subject entry – thẻ chủ đề: công cụ truy cập thông qua chủ đề của ấn phẩm .

-Memory : bộ nhớ

-Microprocessor: bộ vi xử lý

-Operation : thao tác

-Storage : lưu trữ

-Configuration (n) Cấu hình

-Protocol (n) Giao thức

-Technical (a) Thuộc về kỹ thuật

-Pinpoint (v) Chỉ ra một cách chính xác

-Ferrite ring (n) Vòng nhiễm từ

-Operating system (n)

-Multi-user (n) Đa người dùng

-Alphanumeric data: Dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 đến 9.

-PPP: Là chữ viết tắt của “Point-to-Point Protocol”. Đây là một giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem

-Authority work: Công tác biên mục (tạo ra các điểm truy cập) đối với tên, tựa đề hay chủ đề; riêng đối với biên mục tên và nhan đề, quá trình này bao gồm xác định tất cả các tên hay tựa đề và liên kết các tên/tựa đề không được chọn với tên/tựa đề được chọn làm điểm truy dụng. Đôi khi quá trình này cũng bao gồm liên kết tên và tựa đề với nhau.

-Alphabetical catalog: Mục lục xếp theo trật tự chữ cái

-Broad classification: Phân loại tổng quát

-Cluster controller (n) Bộ điều khiển trùm

-Gateway (n) Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn

-OSI: Là chữ viết tắt của “Open System Interconnection”, hay còn gọi là mô hình chuẩn OSI

-Packet: Gói dữ liệu

-Source Code: Mã nguồn (của của file hay một chương trình nào đó)

-Port: Cổng

-Cataloging: Công tác biên mục. Nếu làm trong các tổ chức phi lợi nhuận thì gọi là cataloging,

nếu làm vì mục đích thương mại thì gọi là indexing

-Chief source of information: Nguồn thông tin chính. Dùng tạo ra phần mô tả của một biểu ghi thay thế như trang bìa sách, hình nhan đề phim hoạt hình hay nhãn băng đĩa.

-Graphics (n)

-Hardware (n) Phần cứng/ software: phần mềm

-Text (n) Văn bản chỉ bao gồm ký tự

-Remote Access: Truy cập từ xa qua mạng

-Union catalog: Mục lục liên hợp. Thư mục thể hiện những tài liệu ở nhiều thư viện hay kho tư

Posted on June 21, 2018 07:11:31 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.