Anh - ViệtMười mẫu truyện tranh vui giải thích một người hướng nội trông giống như thế nào

Được viết bởi: Hust IT1


Comic book creator ​​​​​​Marzi often addresses the subject of introverts in her works. What’s more, she belongs to this psychological type herself. Her aim is to show other people that there’s no need to consider introverts strange — their behavior is as easily explainable as anyone else’s.

Today, Bright Side offers you a selection of these fascinating and hilarious comic strips!

Tác giả sách truyện tranh MARZI thường đề cập đến chủ đề của những người hướng nội trong các tác phẩm của mình. Hơn nữa, bản thân cô cũng thuộc loại tâm lý này. Mục đích của cô là để cho người khác thấy rằng không nên nghĩ những người hướng nội là những người lạ lùng — hành vi của họ cũng có thể dễ dàng giải thích được như bất cứ ai khác.
Hôm nay, Bright Side đem đến cho bạn một bộ sưu tập những dải truyện tranh hấp dẫn và vui nhộn này!
Picture 1/Tranh 1

Picture 2/Tranh 2


Picture 3/Tranh 3


Picture 4/Tranh 4


Picture 5/Tranh 5


Picture 6/Tranh 6


Picture 7/Tranh 7


Picture 8/Tranh 8


Picture 9/Tranh 9


Picture 10/Tranh 10Theo Bright Side


Tổng hợp và biên dịch bởi Châu Lê, Yến NhiPosted on June 19, 2018 10:44:35 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.