Anh - Việt
Mười mẹo để làm cho cà phê ngon hơn

Được viết bởi: Mèo Lười =)


- Hi~
-
- Mười ý tưởng để làm cho cà phê thậm chí còn ngon hơn

10 TRICKS TO MAKE COFFEE TASTIER
- To make a really good coffee, you need to know some tricks, and Bright Side willingly shares them with you.

Để làm cho cà phê thực sự ngon, bạn cần phải biết một số bí quyết và Bright Side sẵn sàng chia sẻ chúng với bạn.


1. Mix half a teaspoon of cane sugar with coffee. Warm it up a little on low heat, and then pour in water. Caramelized sugar gives the drink a unique taste and aroma.

1. Trộn một nửa thìa cà phê đường mía với cà phê. Hâm nóng nó lên một chút ở nhiệt độ thấp, và sau đó đổ nước vào. Đường caramen cho thức uống một hương vị và hương thơm độc đáo.


2. To have your cup of coffee without sediment, add a teaspoon of cold water in a cezve with freshly brewed coffee and wait half a minute. The coffee grounds will settle to the bottom, and you won’t need to filter your drink.

2. Để có tách cà phê không bị cặn, thêm một muỗng cà phê nước lạnh trong một cái bình cà phê với cà phê mới pha và chờ đợi nửa phút. Bã cà phê sẽ lắng xuống đáy, và bạn sẽ không cần phải lọc thức uống của mình.


3. A cup of cold coffee on a hot day — is there anything better? But instead of ice cubes, which can spoil the taste of the beverage, it’s better to use special coffee cubes. Brew several cups of coffee, and sweeten to taste. Cool the coffee to room temperature, pour it into ice cube molds, and freeze. Add several coffee cubes to milk, and enjoy a delicious refreshing cocktail.

3. Một tách cà phê lạnh vào một ngày nóng nực - còn điều gì tốt hơn? Nhưng thay vì dùng những cục đá, chúng có thể làm hỏng mùi vị của thức uống, điều tốt hơn là sử dụng các cục cà phê đặc biệt. Pha vài tách cà phê, pha ngọt cho vừa khẩu vị. Để cà phê nguội đến nhiệt độ phòng, đổ nó vào khuôn nước đá, và đông lạnh. Thêm một vài cục cà phê với sữa và thưởng thức một ly cocktail tươi mát tuyệt vời.
4. Coffee becomes simply delightful if we add spices! Put a pinch of cardamom in a cezve, add some ginger, nutmeg, or a cinnamon stick, and heat up over low heat. The drink will absorb the taste and aroma of the spices.

4. Cà phê sẽ trở nên thú vị hơn với gia vị chúng ta thêm vào! Đặt một nhúm thảo quả trong một bình cà phê, thêm một ít gừng, hạt nhục đậu khấu, hoặc một thanh quế, và đun nóng ở nhiệt độ thấp. Nhờ đó, đồ uống này sẽ hấp thụ hương vị và mùi thơm của các loại gia vị.

-

5. If you add 2 or 3 small crystals of salt to your coffee they will strengthen the drink’s aroma and soften its taste a little.

5. Nếu bạn thêm 2 hoặc 3 hạt muối vào cà phê của bạn chúng sẽ tăng cường hương thơm của thức uống và làm dịu hương vị của nó một chút.6. If you want to get the maximum rich and tart taste, remove a cezve from heat as soon as the coffee starts to boil and rise. Remove the foam, stir the coffee, and then put it back on the heat source. It’s better to repeat these actions three times.

6. Nếu bạn muốn để có được hương vị nồng và chua tối đa, tắt bình cà phê ngay sau khi cà phê sôi và sủi bọt. Loại bỏ các bọt, khuấy cà phê, và sau đó đặt nó trở lại vào nguồn nhiệt. Tốt hơn là lặp lại các hành động này ba lần.


7. Coffee can be not only a drink, but also a food. For example, in the form of a coffee ice cream, which can nicely refresh you on a hot summer day. It’s easy to cook it.

7. Cà phê có thể không chỉ là một thức uống, mà còn là một món ăn. Ví dụ, trong hình dáng của một cây kem cà phê, nó có thể giải khát cho bạn một cách dễ chịu vào một ngày hè nóng nực. Thật dễ dàng để chế biến nó .


8. If you want your coffee to have a more soft and velvety taste, add half a teaspoon of butter when preparing it.

8. Nếu bạn muốn cà phê của bạn để có một hương vị mềm mại và mượt mà hơn, thêm một nửa thìa cà phê bơ khi pha chế nó.9. If you prefer coffee without caffeine, add 2-3 cardamom seeds in a cezve. This spice destroys caffeine without altering the beneficial properties of coffee, and it gives a nice spicy aroma to your drink.

9. Nếu bạn thích cà phê không có cafêin hơn, thêm 2-3 hạt bạch đậu khấu trong bình cà phê. Gia vị này khử bỏ cafêin mà không làm thay đổi các đặc tính có lợi của cà phê, và nó mang lại một hương thơm cay nhẹ cho thức uống của bạn.10. In order to get the best taste and aroma from ground coffee, heat up the coffee in a cezve for half a minute, without adding water.

10. Để có được hương vị và hương thơm tốt nhất từ cà phê rang xay, đun nóng cà phê trong một bình cà phê nửa phút, mà không cần thêm nước.mỏi tay quá cảm ơn vì đã xem

Posted on August 05, 2018 11:19:00 PM


3
100
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.