Giải trí(Music english) Sans and Papyrus Song - An Undertale Rap by JT Music "To The Bone" [SFM]

Được viết bởi: Hust IT1Ai cao thủ nghe được hết nó nói gì thì đóng góp giúp mình ghi lời tiếng anh với nhé ^_^

Posted on September 07, 2018 08:13:48 PM


8
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.