Truyện[♫Music~Corner♫]Học hát Tiếng Anh qua bài " That Girl"

Được viết bởi: Bubbles


Halu mn ~ Thứ 3 rảnh qué nên đi vòng vòng Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật tin tức và bán "ninja mask", nhưng ế hàng qué nên zìa nhà đăng nhạc chơi cho dzui :D rùi lượn típ :vĐây là video bubs sẽ chỉ hát , lời hơi nhanh :D


Lời Tiếng Anh này :>
There's a girl but I let her get away-
It's all my fault 'cause pride got in the way
And I'd be lying if I said I was ok
About that girl the one I let get away
I keep saying no
This can't be the way we're supposed to be
I keep saying no
There's gotta be a way to get you close to me
Now I know you gotta
Speak up if you want somebody
Can't let him get away, oh no
You don't wanna end up sorry
The way that I'm feeling everyday
No no no no
There's no hope for the broken heart
No no no no
There's no hope for the broken
There's a girl but I let her get away
It's my fault 'cause I said I needed space
I've been torturing myself night and day
About that girl, the one I let get away
I keep saying no
This can't be the way we're supposed to be
I keep saying no
There's gotta be a way to get you
There's gotta be a way
To get you close to me
You gotta
Speak up if you want somebody
Can't let him get away, oh no
You don't wanna end up sorry
The way that I'm feeling everyday
No no no no
There's no hope for the broken heart
No no no no
There's no hope for the broken
No home for me
No home 'cause I'm broken
No room to breathe
And I got no one to blame
No home for me
No home 'cause I'm broken
About that girl
The one I let get away
So you better speak up if you want somebody
Can't let him get away oh no no
You don't wanna end up sorry
The way that I'm feeling everyday
Don't you know
No no no no
There's no hope for the broken heart
Don't you know
No no no no
There's no hope for the broken
You don't wanna lose at love
It's only gonna hurt too much
I'm telling you
You don't wanna lose at love
It's only gonna hurt too much
You don't wanna lose at love
'Cause there's no hope for the broken heart
About that girl
The one I let get away

- Tác giả của bài hát này là ai ??? -Là Olly Murs ☺

chân dung tác giả

Các bạn đã hát được chưa ??? Nếu rùi thì xin mời.... karaoke nhae :)


♥~Sẽ cập nhật thêm nếu cần ~ Bye mn bubs lượn típ đây :D Cảm ơn mn đã dành thời gian nghe nhạc~! ♥


Source: internet ( nhìu quá hong ghi ra nổi :) )

Posted on April 23, 2019 04:57:49 PM


10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.