Giải tríNani!? Google Dịch chuẩn cơm mẹ nấu rồi

Được viết bởi: BOnk!!


konnichiwa
hình nh ch mang tính cht gii trí ==> vui lòng không làm th ti nhà !!!
zô thôi mọi người

google chuẩn cơm mẹ nấu rồi :<

Hớ? Cô rô na à :D

dell hiểu nha

Ủa?? Khác nhau giữa viết hoa và ko viết hoa à? .-.


lạy lạy ....

Há!! Khác nhau giữa viết hoa và ko viết hoaNếu được ủng hộ nhiều tôi sẽ làm hay hơn (cái này chỉ là dạo qua thôi nha :))
Cắt!! Hết phim

Posted on May 07, 2020 07:07:05 PM


8
750
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.