Bài thi xe máy thảm hoạ của quý bà

2022-09-28 16:30:37
Thi lấy bằng lái, người phụ nữ chạy xe máy liên tục chạm vạch, chân chạm đất cho đến khi ra khỏi vòng.
H.V(Sưu tầm )
Source VTC